html web templates


Kaupungilla kysyttyä ja vastattua

Fyysiset kohtaamiset ja keskustelut jäivät korona-ajan vaaleissa vähiin, mutta digikanavissa dialogia saatiin käytyä, sekä vaalien jälkeen myös kaupungilla kohdatessa. Alle on koottu näkemyksiäni muutamiin tärkeisiin kysymyksiin ja aiheisiin:

Miten konkreettisesti ajattelet, että Saloa uudistettaisiin ja millä keinoilla?

Kaupungin toiminta on laajaa ja niinpä Salon uudistamisen keinot ovat moninaiset. Kaikkea ei toki tarvitsekaan uudistaa, vaan jatkuvan parantamisen keinoin ruokkia jo nyt olevaa positiivista virettä. Talouden kestävä tasapainotus on Salon tulevaisuuden perusta.

Tässä muutamia nostoja:
Meidän on vahvistettava Salon keskustan ja kyliemme positiivista kehitystä saadaksemme lisää asukkaita ja menestyviä yrityksiä - siis lisää veronmaksajia. Se on ainoa kestävä keino tulojen kasvattamiseen. Kuitenkin samalla on tehtävä haastavat päätökset kulujen alentamiseksi ja varmistettava päätösten toimeenpano talouden saamiseksi kestävästi tasapainoon.

Päätöksillä on vahvistettava Salon vetovoimatekijöitä ja aktiivisesti viestittävä niistä myös ulospäin. Parhaita viestin viejiä olemme me salolaiset, mutta kaupungin on myös aktiivisesti viestittävä monikanavaisesti. Esimerkkeinä moottoritien läheiset väljyyttä ja elämänlaatua mahdollistavat hyvien liikenneyhteyksien kohtuuhintaiset asuinalueet (yhdistettynä voimistuvaan etätyötrendiin), keskustan lukuisat läheltä löytyvät harrastusmahdollisuudet sekä vetovoimaiset luontoa lähellä olevat alueet, kuten Teijo, Mathildedal sekä saaristo-Salo mökkiläisineen.

Salolle laadittavassa uudessa strategiassa on määritettävä visio elinvoimaisesta tulevaisuudesta ja toimenpiteet sinne pääsemiseksi. Yhtenä keinona on valjastettava käyttöön digitaalisten palveluiden fiksu hyödyntäminen esim. terveyspalveluissa ja koulutuksessa. (lisää SSS-mielipidekirjoituksessani 21.4.2021)

Lähipalvelut luovat pito- ja vetovoimaa – niitä ei pidä karsia siellä, missä on nähtävissä vetoa. Salon kasvupotentiaalia – sekä asukkaiden että yritysten näkökulmasta – eniten mahdollistavat alueet on määritettävä kaupungin strategiassa. Tulevat päätökset on tehtävä linjassa strategian kanssa.

Talouden vaatimia säästöjä on haettava palveluverkosta. Kaupungin palvelutuotantoon on lisätehoa saavutettavissa kilpailutusta ja ostopalvelua lisäämällä. Tämä keino on hyödynnettävä, ja mahdollistettava osallistuminen myös ketterille paikallisille yrityksille.

Silti myös palveluverkon harkittua sopeutusta on väistämättä tehtävä – huomioiden strategiset linjaukset ja palveluiden todellinen käyttötarve sekä riittävä saavutettavuus kaikilla alueilla. Digipalveluiden hyödyt on täysimääräisesti hyödynnettävä palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja huolehdittava laadukkaiden palveluiden esteettömyydestä.

---

Mikä on kantasi maahanmuuttoon?

Monikulttuurisuus on yhteiskunnassamme rikkaus ja pidän tärkeänä erilaisuuden ja monimuotoisuuden hyväksymistä ja arvostamista.

Joustava ja sujuva työperäinen maahanmuutto pitää mahdollistaa ja se voi auttaa myös Saloa pääsemään kestävästi tasapainossa olevaan taloustilanteeseen ja auttaa varmistamaan työvoiman saatavuuden myös tulevina vuosikymmeninä mm. yhteiskunnallemme tärkeissä ja vaativissa palvelu- ja hoiva-ammateissa.

Pidän tärkeänä, että Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka hallittua ja mahdollistaa suomalaisille turvalliset olot myös globaalien kriisien aikana. Tukea on haettava EU:n yhteisestä toiminnasta ja sopimuksista. 

---

Lue lisää vaalikonevastauksiani:

Ylen kuntavaalikone

Helsingin Sanomien kuntavaalikone

Salon Seudun Sanomien kuntavaalikone

Iltalehden kuntavaalikone