free web templates

Tue toimintaani kaupunginvaltuutettuna

Kaupungin päätöksentekoelimissä käsitellään arkeemme ja elämäämme vaikuttavia merkittäviäkin asioita. Jotta luottamustehtäviin nimetyt päättäjät onnistuvat vastuullisissa tehtävissään, tarvitaan toimivaa ja laaja-alaista yhteydenpitoa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen, virkamiesten ja päättäjien välillä.

Sain vuoden 2021 kuntavaaleissa todella tärkeää tukea sukulaisilta ja ystäviltä, jotka auttoivat laajentamaan kontaktipintaa omine verkostoineen. Verkoston ja yhteydenpidon merkitys säilyy läpi valtuustokauden.

Arvostan tukea, haastamista ja dialogia - yhdessä yhteisten asioidemme miettimistä. 

Ole yhteydessä, niin keskustellaan ja suunnitellaan yhdessä tulevaisuutta ja tärkeitä päätöksiä.

Kiitos - onnistutaan yhdessä!