simple web templates


Teemat ja tavoitteet

Vahvuuksiemme rohkea hyödyntäminen
--
Vastuullinen taloudenpito
--
Elinvoimaisuutta yhteistyöllä saavutettavista päätöksistä

Omalle perheellemme keskeisimpiä syitä muuttaa takaisin ja asettua Saloon olivat asumisen kustannustaso, harrastamisen helppous, kaikkien palveluiden ja sukulaisverkoston läheisyys, kohtuullinen etäisyys pääkaupunkiseudulle ja yleinen pikkukaupunkitunnelma. Nämä syyt pätevät edelleen ja niitä pitää nostaa esille niin kaupungin viestinnässä kuin tulevia päätöksiä tehdessä.

Parhaiten kehitämme kaupunkiamme yhteistyöllä saavutettavilla päätöksillä ja toimilla, jotka parantavat nykyisten ja tulevien salolaisten elämänlaatua ja arjen palveluita. Meidän on edistettävä niitä tekijöitä, jotka lisäävät uusien yritysten ja asukkaiden päätöksiä sijoittua ja muuttaa Saloon - tai pysyä Salossa. Keskeistä on edistää yrittäjyyttä ja yleistä toimeliaisuutta, sekä luoda mahdollisuuksia yritysten menestykseen ja kasvuun Salossa. Kaikessa toiminnassa on huomioitava ympäristö-, ilmasto- ja kestävyysvastuut.

Salo on erittäin monipuolinen kaupunki keskustan palveluineen, lukuisine kylineen, maaseutuineen ja saaristoineen: täynnä mahdollisuuksia! Näitä vetovoimatekijöitä meidän pitää hyödyntää ja järkevästi kehittää, ja siten ruokkia Salon positiivista kehitystä.

Kaiken perustana kuitenkin on vastuullinen taloudenpito. Velaksi tai veroja nostaen emme voi elää. Riittävästi vaikuttavia päätöksiä Salon talouden oikaisemiseksi ei menneinä vuosina ole saatu aikaiseksi. Vastuu kaupunkimme päätöksenteosta on vaaleissa valituilla päättäjillä.

Tuloksellinen päätöksentekokyky edellyttää uutta näkökulmaa ja asennetta päätöksentekopöytiin. Avainasemassa ovat yhteistyökyky puolueen sisällä sekä yli puoluerajojen ja myös virkamieskunnan ja kaupunkilaisten suuntaan, sekä tahto tarkastella kokonaisuutta myös oman laatikon ulkopuolelta. 

Haluan vaikuttaa oman kotikaupunkini kehittämiseen ja panostaa yhteisten asioidemme hoitamiseen. Tuon tuoretta näkökulmaa päätöksentekoon ja olen valmis tekemään työtä paremman ja elinvoimaisen Salon puolesta. Luotan, että Salo on mahtava paikka asua ja elää myös tulevaisuudessa.